Profesores de Nivel Avanzado o Segundo Grado de Neurodanza en España

Profesores Expertos oTercer Grado de Neurodanza en España

Profesores de Nivel Básico o Primer Grado de Neurodanza en otros paises

Profesores de Nivel Avanzado o Segundo Grado de Neurodanza en otros paises

Profesores Expertos o de Tercer Grado de Neurodanza en otros paises